به نا تک هستی عالم

امروز می خواهم که در مورد برنامه های مخفی ویندوز بایتون بنویسم امید وارم که مورد استفاده قرار گیرد

در ویندوز xp فقط start را زده  وrun را زده اما در ویندوز se7enباید در start  رفته و run  را فعال کنید

یا در هر دو ویندوز دکمه ویندوز کیبورد را باR فشار دهید تاrun نمایان شود.

Msiexec یک سری مشخسات در مورد ویندوز در اختیارتون می گزارد

Magnify یک زوم خیلی جالب

Narrator  گوینده ویندوز

Mstsc از طریق شبکه دکستاب را در اختیار دیگران قرار دهید

Drwtsn32 دکتر کامپیوتر شما

Dxdiag اطلاعات cpu.ram وهچنین کارت گرافیک ودیگر چیزها

Eudcedit ساخت فونت

Iexpress این یکی خیلی جالب است ساخت فایل نصب وحتی عکس وموزیک

Mplay32میدیا پلیر

Perfmon اطلاعات مانیتور

منتظر قسمت های بعدی باشید