آموزشی رو که براتون گذاشتم اسمش Thunder Bolt هستش امید وارم که خوشتون بیاد و بتونید ازش استفاده کنید... سعی کردم تا جایی که شده کوتاه و مختصر توضیح بدم تا بتونید راحت مارحل رو دنبال کنید...
 یه فایل جدید به سایز( 1024x768 1024x768 ( RGB Canvas باز کنید .
2 - Filter-> Render-> Clouds.
3 - Filter-> Render-> Difference Clouds
 حالا کلید های Control+F رو همزمان 3 مرتبه فشار بدید .
5 - Filter-> Distort-> Wave.
 Filter-> Pixelate-> Mezzotintاز تنظیمات پیش فرض Fine Dots استفاده کنید
 Filter-> Blur-> Radial Blur. و از تنظیمات زیر استفاده کنید
Amount: 100

Blur Method: Zoom

Quality: Best
حالا کلید های Control+F رو همزمان فشار بدید .
 Filter-> Distort-> Twirl.
Angle: 200


تا این جای کار که سخت نبود ... فقط باید سعی کنید مراحل رو دنبال کنید و تنظیمات رو درست واردکنید ...
 حالا از لایه طرح خود یه کپی بگیرید , و در کنترل پنل لایه های خود بر روی لایه کپی دو بار کلیک کنید و در صفحه باز شده Blend Mode رو به Lighten تغییر بدید و سپس کلید های Control+E رو فشار بدید تا لایه کپی و لایه اصلی فایل با هم یکی بشند .
 مجدد از لایه طرح خود یک کپی بگیرید , و در کنترل پنل لایه ها بر روی لایه کپی 2 مرتبه کلیک کنید . در صفحه باز شده Blend Mode رو به Overlay تغییر بدید و سپس کلید های Control+E رو فشار بدید تا لایه کپی و لایه اصلی فایل با هم یکی بشند .
حالا در کل طرحتون باید تاریک تر از قبل شده باشه ...
 مجددا از لایه طرح خود یه کپی بگیرید و سپس وارد Filter-> Distort-> Twirl شوید
و Angle اون رو برابر با منفی 400 ( 400 - ) قرار بدید .
دقت داشته باشید که مرحله بالا باید بر روی لایه کپی انجام شده باشه... :wink:
 حال بر روی لایه کپی 2 بار کلیک کنید و در صفحه باز شده Blend Mode اون رو به Lighten تغییر بدید .
 دقت داشته باشید که لایه کپی انتخاب شده , سپس به Filter-> Artistic-> Plastic Wrap بروید و از تنظیمات زیر استفاده کنید ...
Highlight Strength: 15

Detail:9

Smoothness: 7

توجه کنید که این بار در لایه اصلی خود قرار دارید , به Filter-> Artistic-> Plastic Wrap بروید و از تنظیمات مرحله 13 استفاده کنید ...
دقت کنید که لایه کپی انتخاب شده بعد کلید های Control+E رو فشار بدید .
حالا از لایه خود مجدد یه کپی بگیرید و به Edit-> Transform-> 180 برید . حالا بر روی لایه کپی خود 2 مرتبه کلیک کنید و Blend Mode رو به Lighten. تغییر بدید .
 کلید های Control+E رو فشار بدید . سپس Control+B رو فشار بدید صفحه Balance box ضاهر بشه ...
و از تنظیمات زیر برای پر کردن اون استفاده کنید ...
Shadows: (Put these in the boxes in order) +100, -1, -100

Midtones: (Put these in the boxes in order) 0, +100, 0

Highlights: (Put these in the boxes in order) +100, +3, -7

و تمام...