لباس سربازی


در این آموزش نحوه ساختن Pattern هایی نظیر پارچه های لباس های ارتشی ، لباسهای تکاور ها و یا پارچه هایی که برای استتار اسلحه های سنگین استفاده می شود ، یاد می گیرید .

١ - یک تصویر جدید ایجاد کنید و در آن یک لایه جدید ایجاد کنید . رنگ روکار را رنگ شماره D0C577 و رنگ پس زمینه را رنگ شماره BAAD4A انتخاب کنید . لایه جدید را با رنگ پس زمینه پر کنید .
٢ - فیلتر Filter>Artistic>Sponge را انتخاب کنید و مقدار Brush را 8 پیکسل ، مقدار Definition را 25 و مقدار Smoothness را 15 پیکسل تعیین کنید . کلید OK را بفشارید . دوباره فیلتر Sponge را با همین تنظیمات اجرا کنید .

٣ - فیلتر Filter>Noise>Median را انتخاب کنید و مقدار Value را برابر 3 تنظیم کنید . کلید OK را بفشارید .۴ - برای تنظیم روشنایی تصویر آنطوری که ضروری می دانید از منوی Image>Adjustment>Brightness/Contrast را انتخاب کنید و روشنایی تصویر را تنظیم کنید . سپس با استفاده از فیلتر Filter>Texture>Texturizer بافت خاصی را که برای پارچه خود در نظر دارید انتخاب کنید و کلید OK را بفشارید . پارچه ما آماده است .
می دانید که پارچه های استتار ارتشی بسته به محیط و طبیعتی که در آن استفاده می شود از رنگ و طرح های مختلف تبعیت می کند . برای تغییر رنگ این پارچه از منوی Image>Adjustment>Hue/Saturation استفاده کنید و رنگ مورد نظر را اعمال کنید .
خوب دیگه خسته نباشید ...